duminică, 10 ianuarie 2016

”Tu priveşti la necazuri şi la durere, ca să le iei în mâinile Tale”

Biblia Ortodoxa
Facere 21-22
Matei 8
Psalmi 9
Pilde 3, 1-6

Versetul zilei:

"Pentru ce a mâniat necredinciosul pe Dumnezeu? Că a zis în inima lui: Domnul nu va cerceta!". (Ps. 9, 33)

0 comentarii: