vineri, 9 mai 2008

Ioan 5, 30-47; 6,1-2

Biblia Ortodoxa
Am gasit un comentariu interesant aici, chiar la pericopa pe care am citit-o.
***

Cuvintele fragmentului evanghelic de astăzi sunt o continuare a ceea ce Domnul nostru Iisus Hristos afirmă despre Sine. El a dorit să-i facă pe ucenici şi pe cei care-L înconjurau să înţeleagă că El este Fiul lui Dumnezeu. Despre El, au scris profeţii Vechiului Testament, despre El a scris Moise, în El se împlinesc Scripturile, El este Cel care trebuia să vină şi să se jertfească pentru păcatele lumii întregi. Dar nu au fost mulţi cei care au crezut în El. Însă, după cuvintele Sale, puţin aluat dospeşte toată frământătura. După Înviere şi Pogorârea Sfântului Duh, Apostolii au fost cei care, prin predica lor, au continuat misiunea de propovăduire a Legii Noi. Multe lucruri care păreau de neconceput până atunci au devenit realizabile. Învăţătura Mântuitorului a adus egalitatea între neamuri, între bărbaţi şi femei, căsătoria a devenit sacră, poligamia şi poliandria au fost condamnate. Nimeni nu şi-ar fi închipuit înainte de naşterea lui Iisus Hristos că aşa ceva ar putea fi posibil. Prin viaţa, activitatea şi Învierea Sa, Domnul Hristos a mărturisit despre Sine că este Fiul lui Dumnezeu. Cei care-L caută în această viaţă depăşesc limitele autosuficienţei şi, pe drept cuvânt, se numesc prieteni şi fii ai lui Dumnezeu.

0 comentarii: